کسری تجاری آمریکا در ماه نوامبر افزایش یافت

به نقل از سایت اقتصاد جهان :

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، کسری تجاری آمریکا در ماه نوامبر در حالی افزایش یافت و به ۶۸.۱ میلیارد دلار رسید که واردات کمتر از صادرات رشد کرده است.

گزارش جدید وزارت تجارت آمریکا نشان داد در ماه نوامبر صادرات آمریکا ۱.۲ درصد جهش کرده و به ۱۸۴.۲ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که واردات ۲.۹ درصد رشد کرده و به ۲۵۲.۳ میلیارد دلار رسیده است.

به این ترتیب کل کسری تجاری آمریکا در ماه نوامبر ۸ درصد نسبت به ۶۳.۱ میلیارد دلار ماه اکتبر جهش کرد و نسبت به کسری تجاری ثبت شده در ماه مشابه سال ۲۰۱۹ هم با جهشی ۱۳.۹ درصدی روبرو شد.

طبق این گزارش واردات کالاهای مصرفی برای دومین ماه متوالی رشد کرد که این احتمالاً ناشی از فروش بالای این کالاها در تعطیلات و پایین بودن ذخایر این کالاها در انبارهای آمریکا بود.

77
0 0