اقتصاد هند ۷.۷ درصد آب رفت

به نقل از سایت اقتصاد جهان :

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، دولت هند طی نظرسنجی از اقتصاددانان تخمین می‌زند که اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ تحت فشار سنگین پاندمی کرونا ۷.۷ درصد آب رفته باشد.

ارائه این گزارش مهم ۲ روز پیش از آن انجام شد که وزیر مالی هند بودجه فدرال را به پارلمان ببرد.

طی این نظرسنجی تخمین زده شده است در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ که در ۳۱ مارس به پایان رسید اقتصاد هند ۷.۷ درصد آب برود. این با تخمین بانک مرکزی هند (رشد منفی ۷.۵ درصد) و تخمین اداره ملی آمار (رشد منفی ۷.۷ درصد) مطابقت دارد.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی همچنین پیش‌بینی کردند که اقتصاد هند در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ با رشد ۱۱.۵ درصدی روبرو شود.

204
0 0